Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Garantie INTERLight

De garantie zoals hieronder beschreven is van toepassing op verlichtingsproducten van het merk INTERLight en is geldig vanaf september 2015.Garantieperiode van 2 jaar
, de garantieperiode begint op de factuurdatum van Jacs. Koopman B.V..

Garantie is alleen geldig bij inachtneming van de voorbehouden:

 • Het armatuur en eventuele driver dient  door een erkende installateur te zijn aangesloten volgens bijgesloten handleiding.
 • Er is  zorg gedragen voor  een continue juiste ventilatie  van  armaturen  en  de  drivers,  zodat  de thermische omstandigheden niet  buiten de bandbreedte vallen.
 • De omgevingstemperatuur mag nooit het bereik van de bedrijfstemperatuur (-20°C tot +30°C) overschrijden.
 • De  gemeten powerfactor in het  project  op de  aangesloten groep dient  gelijk of hoger  te  zijn  dan de powerfactor van het product en er is geïnstalleerd binnen de grenzen van de inrush current in de groep.
 • De elektrische installatie waarbinnen het product geïnstalleerd is dient te voldoen aan de eisen van normale netstabiliteit.
 • Deze groep  bevat geen hogedruk gasontladingsarmaturen of andere componenten  met  hoge startstromen.

Garantieperiode van 5 jaar of 35.000 uur, hierbij geldt  datgene  dat  het eerst  bereikt  wordt. De garantieperiode begint op de factuurdatum van Jacs. Koopman B.V..

Garantie is alleen geldig bij inachtneming van de voorbehouden:

 • Het armatuur en eventuele driver dient door een erkende installateur te zijn  aangesloten volgens bijgesloten handleiding.
 • Er is  zorg gedragen voor  een continue juiste ventilatie  van  armaturen  en  de  drivers,  zodat  de thermische omstandigheden niet  buiten de bandbreedte vallen.
 • De omgevingstemperatuur mag nooit het bereik van de bedrijfstemperatuur (-20°C tot +30°C) overschrijden.
 • De  gemeten powerfactor in het  project  op de  aangesloten groep dient  gelijk of hoger  te  zijn  dan de powerfactor van het product en er is geïnstalleerd binnen de grenzen van de inrush current in de groep.
 • De elektrische installatie waarbinnen het product geïnstalleerd is dient te voldoen aan de eisen van normale netstabiliteit.
 • Deze groep  bevat geen hogedruk gasontladingsarmaturen of andere componenten  met  hoge startstromen.

Garantieperiode van 7 jaar unlimited. De garantieperiode begint op de factuurdatum van Jacs. Koopman B.V..

Garantie is alleen geldig bij inachtneming van de voorbehouden:

 • Het armatuur en eventuele driver dient door een erkende installateur te zijn  aangesloten volgens bijgesloten handleiding.
 • Er is zorg gedragen voor  een continue juiste ventilatie  van  armaturen  en  de  drivers,  zodat  de thermische omstandigheden niet  buiten de bandbreedte vallen.
 • De omgevingstemperatuur mag nooit het bereik van de bedrijfstemperatuur (-20°C tot +30°C) overschrijden.
 • De  gemeten powerfactor in het  project  op de  aangesloten groep dient  gelijk of hoger  te  zijn  dan de powerfactor van het product en er is geïnstalleerd binnen de grenzen van de inrush current in de groep.
 • De elektrische installatie waarbinnen het product geïnstalleerd is dient te voldoen aan de eisen van normale netstabiliteit.

Deze groep  bevat geen hogedruk gasontladingsarmaturen of andere componenten  met  hoge startstromen.

Overige voorwaarden

Zodra Jacs. Koopman B.V. een product heeft gerepareerd of vervangen blijft het restant van de originele garantieperiode van toepassing.

Vertegenwoordigers van Jacs. Koopman B.V. krijgen op verzoek toegang tot het defecte product of toepassing voor controle.

Jacs. Koopman B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten welke zijn gemaakt door de koper zonder dat melding is gemaakt aan Jacs. Koopman B.V. van de defecte producten en zonder dat Jacs. Koopman B.V. schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het maken van kosten.

Indien een door Jacs. Koopman B.V. geleverd product een defect vertoont dat het gevolg is van een door ons gemaakte constructie- en/of productiefout en de garantietermijn voor dat product niet is verlopen, dient u ons daarover zo spoedig mogelijk na ontdekking van het defect te informeren. Zonder voorafgaande melding aan Jacs. Koopman B.V. als bedoeld in de voorgaande zin, zijn wij nimmer gehouden om door u, al dan niet via een door u ingeschakelde derde, gemaakte kosten van herstel geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Indien Jacs. Koopman B.V. na een melding van mening is dat zij kan worden aangesproken voor te maken herstelkosten en zij dit u schriftelijk of per e-mail heeft kenbaar gemaakt, gelden voor de vergoeding van dergelijke herstelkosten de volgende restricties.

De maximale uurvergoeding voor herstelwerkzaamheden die Jacs. Koopman B.V. vergoedt, bedraagt EUR 35,- exclusief BTW. Tevens gelden bij de berekening van die herstelkosten, de volgende uitgangspunten: 

Maximaal 5 minuten installatietijd bij een compleet geassembleerd armatuur (armatuur uitpakken, werktrap opgaan, stekker steken en armatuur in systeemraster leggen = maximaal € 2,95 vergoeding per armatuur). 
Maximaal 10 minuten installatietijd voor een armatuur welke nog van aansluiting moet worden voorzien (uitvoeren van bovenstaande handelingen + het strippen van de voedingskabel + aansluiten hiervan = maximaal € 5,85 vergoeding per armatuur).

Garantie Duralamp

Voor de Duralamp producten in ons assortiment geldt een garantieperiode van 2 jaar. Zie voor de voorwaarden www.duralamp.it.

© 2018 Koopman. Website design en ontwikkeling door Guidance